lten (8 5) 261 95 57 info@vilniuskc.lt Rinktinės g. 50, Vilnius

Folkloro ansamblis „Jorė“

phoca_thumb_l_jore-ansamblis

Vilniaus kultūros centro folkloro ansamblis „Jorė“ susikūrė 1988 metais. Ansamblio vadovė Rūta Aleksiūnienė.

 „Jorė“ puoselėja senosios kultūros idėjas ir tradicijas.

1991 m., kuomet buvo pradėta ypač domėtis savo senąja kultūra, tradicijomis, „Jorė“ tarsi atgimė. Ansamblį nuolat papildo nauji nariai, kurie aktyviai dalyvauja ansamblio gyvenime.

Ansamblis yra paruošęs apeiginių dainų ir ratelių programas („Adventas“, „Užgavėnės“, „Pavasario ciklas“ ir „Vasaros ciklas“).

„Jorė“ turi gausią įvairių pučiamųjų instrumentų (skudučių, lumzdelių, ragų, ožragių, sekminių ragelių, dūdmaišių, birbynių, švilpų ir t.t.) kolekciją. Tradicinėje kapeloje skamba smuikai, basetlė, cimbolai, įvairių rūšių armonikos (rusiška armonika, bandonija, Peterburgo, keletas skirtingų Honerio armonikų, koncertina), būgnai, įvairūs mušamieji: žaržolai, tarškynės, varpeliai.

Ansamblio repertuare – per 100 šokių ir žaidimų iš visų Lietuvos regionų.

Kiekvienais metais „Jorė“ dalyvauja tradiciniame tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“, kviečiama dalyvauti ir festivalyje ,,Baltica“, dainų šventėse, Vilniaus miesto renginiuose (Užgavėnėse, kitose tradicinėse kalendorinėse šventės, Kaziuko mugės kultūrinėje programoje ir t.t.). Kolektyvo repertuare taip pat savo vietą rado romansai. Romansų programos – nuolat atnaujinamos.

Kasmet ,,Jorė“ koncertuoja 30 ir daugiau kartų, mielai dalyvauja ir televizijos laidose („Krašto garbė“, „Gero ūpo!“, „Duokim garo!“).

„Jorė“ aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ansamblis dalyvavo daugybėje tarptautinių folkloro festivalių Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse.