lten (8 5) 261 95 57 info@vilniuskc.lt Rinktinės g. 50, Vilnius

Veikla

Vilniaus kultūros centras – daugiafunkcė kultūros įstaiga, kuri sudaro sąlygas gyventojams realizuoti savo kultūrinius, etnokultūros, kultūros paveldo ir laisvalaikio praleidimo poreikius.

Vilniaus kultūros centras įgyvendina įvairaus pobūdžio projektus (festivalius, koncertinius renginius, organizuoja valstybinių švenčių minėjimo renginius, parodas ir kitus pasirodymus), nuolat ieško patrauklių ir įtaigių bendravimo su visuomene formų bei realizuoja originalias, kūrybiškas ir inovatyvias idėjas.

Pagrindinės centro veiklos kryptys:

 • Įvairių kultūrinių ir kultūrinių projektų bei jų viešinimo kampanijų įgyvendinimas;
 • Profesionalaus meno sklaida;
 • Dalyvavimas Vilniaus miesto savivaldybės ir užsienio miestų partnerių bendruose kultūros projektuose;
 • Tarpkultūrinio dialogo skatinimas, tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
 • Palankių sąlygų sudarymas mėgėjų meno kolektyvams plėtoti kūrybinę veiklą;
 • Mėgėjų meno kolektyvų veiklos sklaida;
 • Rūpinimasis Vilniaus miesto įvaizdžio pristatymu Lietuvoje ir užsienyje;
 • Visuomenės kultūrinių poreikių bei meninio skonio formavimas;
 • Domėjimosi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra sąlygų sudarymas.

Vilniaus kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai:

 • LRT vaikų choras;
 • Moterų choras „Liepos”;
 • Žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech”;
 • Rusų vaikų ir jaunimo teatras „Žaliasis žibintas”;
 • Lenkų dainų ir šokių ansamblis „Vilija”;
 • Vilniaus senjorų teatras;
 • Vilniaus lenkų teatras;
 • Dailės studija „Paletė”;
 • Lenkų ansamblis „Kapela Vilenska”;
 • Folkloro ansamblis „Jorė”;
 • Teatro studija „Elementorius”.

Nuo 2010 metų Vilniaus kultūros centras priklauso Lietuvos kultūros centrų asociacijai.

Centro veikla grindžiama organizacijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kultūros centrų bei kitais įstatymais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais.