+370 5 261 95 57 info @vilniuskc.lt Rinktinės g. 50, VilniusI–IV 08.00–17.00 val. V 08.00–15.45 val.

Zajęcia

Wileńskie Centrum Kultury – nowoczesna instytucja kultury, która aktywnie realizuje różnego rodzaju projekty artystyczne i kulturalne: festiwale, koncerty, organizuje obchody świąt państwowych, wystawy i akcje społeczne, a także, jako siedziba 12 amatorskich zespołów artystycznych, zachęca i pomaga krzewić sztukę amatorską.

Wizja Wileńskiego Centrum Kultury – nowoczesna, piastująca i tworząca nowe tradycje, organizująca czas wolny i rozrywkę, spełniająca potrzeby kulturalne społeczeństwa instytucja.

Misja Wileńskiego Centrum Kultury – inicjowanie i wdrażanie rozwoju procesów kulturowych w Wilnie i na Wileńszczyźnie, poprzez angażowanie w działalność jak najwięcej ludzi w różnym wieku i z różnych grup społecznych; organizowanie i upowszechnianie profesjonalnych wydarzeń artystycznych; aktywne uczestnictwo w projektach kulturalno-edukacyjnych; stwarzanie warunków dla amatorskich zespołów artystycznych na wysokim poziomie artystycznym do pielęgnowania tradycyjnej kultury różnych narodowości charakterystycznych dla Wilna.

Działalność Wileńskiego Centrum Kultury, które w 2020 roku obchodziło swoje dziesięciolecie i którego głównymi zasadami są profesjonalizm i jakość świadczonych usług kulturalnych, charakteryzuje się wyjątkowością organizowanych wydarzeń. Pracownicy instytucji stale poszukują atrakcyjnych i przekonujących form komunikacji ze społeczeństwem oraz organizują oryginalne, twórcze i innowacyjne pomysły, które przyczyniają się do kształtowania potrzeb kulturalnych i estetyki artystycznej społeczeństwa, promowania dialogu międzykulturowego, współpracy międzynarodowej i międzyinstytucjonalnej, a także do kształtowania wizerunku miasta Wilna oraz prezentowania go na Litwie i za granicą.

Wileńskie Centrum Kultury jest jednym z głównych organizatorów świąt państwowych (11 marca, 16 lutego, 6 lipca) i największych festiwali w stolicy, które co roku odwiedza ponad milion ludzi. Na swoim koncie ma takie pomyślnie zrealizowane, znane z wyjątkowej świątecznej atmosfery i pielęgnowania tradycji projekty, jak, m.in. „Święta w stolicy” (lit. Kalėdos sostinėje) (2015-2021) i Wileński Festiwal Świateł (lit. Vilniaus šviesų festivalis) (2019-2021).

Wileńskie Centrum Kultury jest siedzibą następujących dwunastu amatorskich zespołów artystycznych, pomagającą im w rozwoju działalności artystycznej:

 • Chór Dziecięcy LRT (założony w 1979 r.);
 • Chór Żeński Liepos (założony w 1989 r.);
 • Żydowski Zespół Pieśni i Tańca Fajerlech (założony w 1971 r.);
 • Rosyjski Teatr Dziecięcy i Młodzieżowy Žaliasis žibintas (założony w 1992 r.);
 • Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca Wilia (założony w 1955 r.);
 • Wileński Teatr Seniorów;
 • Polski Teatr w Wilnie (założony w 1963 r.);
 • Studio Artystyczne Paletė (założone w 1971 r.);
 • Polski Zespół Kapela Wileńska (założony w 1988 r.);
 • Zespół Folklorystyczny Jorė (założony w 1988 r.);
 • Najstarsze działające na Litwie Studio Teatralne Elementorius (założone w 1965 r.);
 • Zespół Tańca Ludowego Dalužė (założony w 2015 r.).

 

Większość z wymienionych amatorskich zespołów artystycznych ma głębokie tradycje. Są aktywnymi uczestnikami różnych imprez okolicznościowych, festiwali krajowych i międzynarodowych oraz Święta Pieśni, a także laureatami wielu festiwali i konkursów, które są szeroko znane nie tylko na Litwie, ale i za granicą.

Od 2010 roku Wileńskie Centrum Kultury należy do Stowarzyszenia Litewskich Centrów Kultury.

 

Działalność Centrum opiera się na regulaminie organizacji, Konstytucji Republiki Litewskiej, ustawie o instytucjach budżetowych Republiki Litewskiej, ustawie o ośrodkach kultury Republiki Litewskiej oraz innych ustawach, konwencjach i umowach międzynarodowych, uchwałach Rządu Republiki Litewskiej, decyzjach Rady Samorządu Miasta Wilna oraz innych aktach prawnych.