lten (8 5) 261 95 57 info@vilniuskc.lt Rinktinės g. 50, Vilnius

Dailės studija „Paletė“

phoca_thumb_l_dailes_studija_palete_bigVilniaus kultūros centro dailės studija „Paletė“ gyvuoja nuo 1971 m.

Studiją lanko įvairių profesijų atstovai – tautos dailininkai, kurių daugumai suteiktas meno kūrėjų statusas. Studijos tikslas – puoselėti lietuvių etninės kultūros tradicijas, atskleisti turtingus liaudies meno klodus, etnokultūrinėje vaizduojamojoje dailėje glūdinčius intelektualinius turtus bei visapusiškai padėti tautodailininkams – mėgėjams.
Savo kūryboje menininkai puoselėja Lietuvos kraštovaizdžio, tautosakos, mitologijos tematikas, kuriomis stengiasi išreikšti tautinį savitumą bei išsaugoti kultūros tradicijas.
Studijoje organizuojamos dvi veiklos kryptys: liaudies meno tradicijų tąsa, dar žinoma kaip „naivioji“ tapyba (pagrindinė), bei akademinės dailės pagrindai.
Studijoje lankomos visos svarbiausios liaudies meno ir profesionaliosios dailės parodos, organizuojami jų aptarimai. Lankytojai skatinami rengti savo kūrybos personalines parodas, dalyvauti grupinėse, respublikinėse parodose bei konkursuose, siekiant ugdyti jų meninius sugebėjimus.